Orarul Școlar

Școala noastră funcționează într-un singur schimb, existând astfel o bună corelare între timpul alocat predării la clasă și activitățile extrașcolare.                                              

 ORARUL ANULUI SCOLAR 2022-2023:
TURA 1
8.00-8.50
9.00-9.50
10.00-10.50
11.00-11.50
12.00-12.50
13.00-13.50
14.00-14.50