Prevenirea abandonului școlar prin educație alternativă – Rezultatele așteptate ca urmare a implementării
activităților asupra beneficiarilor direcți și indirecți sunt:
• Scaderea semnificativă a ratei de abandon școlar ;
• Îmbunătățirea rezultatelor școlare și creșterea procentului de elevi care iau nota peste 6 la EN;
• Creșterea ratei de finalizare a învățământului gimnazial;
• Creșterea ratei de participare la Evaluarea Națională la clasa a VIII a;
• Reducerea absenteismului;
• Completarea cunoștințelor elevilor care își doresc dezvoltarea personală pe anumite laturi și identificarea abilităților pentru dezvoltare;
• Sprijinirea în efectuarea temelor

• Formarea competențelor cheie ale elevilor prin implementarea programelor care contribuie la dezvoltarea abilităților socio-emoționale, a preseverenței, a abilităților sociale, a comunicării și a colaborării, a stimulării lucrului în echipă pe bază de proiecte;
• Largirea orizontul de cunoaștere, dezvoltarea abilităților sociale prinparticiparea la activități comune, prin organizarea de excursii/festivaluri și acordarea de premii/stimulente;
• Creșterea motivației elevilor pentru învățare;- prin amenajarea spațiilor școlare , achiziția de echipament hardware și software, prin dotarea cu echipament tehnologic digital inteligent și soft/catalog digital, ne așteptăm să putem oferi condiții interne optime deînvățământ, menite să atraga elevul către școală, să îi sporească curiozitatea pentru cunoaștere și identificarea fiecărui elev cu identitatea unitară a instituției de învățământ).

Reducerea cheltuielilor școlii- materialele costisitoare ce trebuiau achiziționate pentru lecțiile de științe, pot fi prezentate direct în platforma. Protejarea mediului- se va reduce semnificativ nivelul de maculatură necesar într-o școală pentru: evaluarea copiilor, materialele fizice prezentate către copii, care acum pot fi prezentate direct digital în platformă, catre toți elevii). Creșterea standardului de predare și îmbunătățirea competențele digitale ale profesorilor prin cursuri de formare.